Zespół

dr Magdalena Burgielska - Bzdulska
spec. ortodoncji

Znany lekarz

dr Łukasz Musiał
spec. chirurgii stomatologicznej

Znany lekarz

Barbara Krężałek
Higienistka Stomatologiczna

Magdalena Szajnowska
Asystentka Stomatologiczna

Monika Toboła - Baca
Opiekun Pacjenta